Uitvaartondernemers

Als uitvaartondernemer kunt u na de uitvaart nazorg bieden aan de nabestaanden. Om uzelf en uw personeel te ontlasten kan Gelukssleutel namens uw uitvaartonderneming  de nazorg overnemen.

Tegen een van te voren afgesproken tarief per gesprek neemt Gelukssleutel contact op met uw opdrachtgever. Naast de begeleiding in het kader van de rouwverwerking, zal er stil worden gestaan bij de uitvaart en is ruimte voor het geven van praktische adviezen. Indien nodig vindt er doorverwijzing plaats.

In het algemeen geldt dat het wenselijk is om 4 weken na de uitvaart contact op te nemen met de opdrachtgever en een tweede maal daarna geheel vrijblijvend. De mogelijkheid bestaat om af te spreken in de praktijk van Gelukssleutel.

Deze vorm van nazorg is laagdrempelig en klantgericht. Hieruit kan waardevolle feedback komen over uw geleverde diensten rondom de uitvaart. De onafhankelijkheid van Gelukssleutel zorgt er voor dat er geen sprake is van belangenverstrengeling.

Het werk als uitvaartleider enige tijd door Dick Breedijk van Gelukssleutel kan een extra dimensie voor u  betekenen in de nazorg. Neem desgewenst vrijblijvend contact met ons op.