Weerbaarheidstraining

Weerbaarheid is belangrijk om je plek in te nemen in de maatschappij. Niet afdoende weerbaar zijn kan je bijvoorbeeld ongelukkig, verdrietig, angstig of onzeker maken. Iemand die zich zo voelt  zal gaan twijfelen aan zijn of haar eigenwaarde met allerlei gevolgen van dien. Tegenslagen als ziekte, werkdruk, relatieproblemen, verlies en pesten doen een beroep op je mentale veerkracht. Hieruit kan een hulpvraag ontstaan. 

Wij kunnen je helpen om de veerkracht te hervinden, behouden of te versterken. Aan de hand van een mentale toolbox, een hulpmiddel op emotioneel en fysiek gebied, kunnen wij je begeleiden en ondersteunen in het mentaal weerbaarder worden. Naar behoefte zal de focus vooral liggen op doelen stellen, stressmanagement, houding en uitstraling, aandacht- en gedachtecontrole en reflectie.

Wij kunnen je gericht coachen in de zoektocht naar je “gelukssleutel” die figuurlijk de deur opent naar jezelf om uit je onzekerheid te komen, op jezelf te vertrouwen en om in je kracht komen te staan.